Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Cement

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Cement dozuje się zawsze wagowo, a wodę objętościowo. Przy ustalaniu ilości dodawanej wody do jednego zarobu należy uwzględniać ilość wody zawartej w kruszywie. W czasie silnego nasłonecznienia ilość dodawanej wody należy zwiększać, przy deszczowej pogodzie – zmniejszać. Jakość betonu zależy -w dużej mierze od czasu mieszania. Zbyt krótkie mieszanie powoduje niedokładne wymieszanie składników, zbyt długie może spowodować rozsegregowanie składników. Optymalny czas mieszania wynosi około 1,5 minuty, licząc od doprowadzenia do mieszalnika wszystkich składników. Na jakość mieszania ma duży wpływ szybkość obrotów mieszalnika lub mieszadła; przy czym szybkość ta dla betoniarek wolno spadowych nie powinna przekraczać określonej ilości obrotów na minutę, gdyż po jej przekroczeniu masa betonowa nie opada z położenia górnego na dno mieszalnika. Najlepsze wyniki otrzymuje się przy 14-20 obrotach mieszalnika na minutę, co jest zależne od jego średnicy. Transport masy betonowej Transport masy betonowej z betoniarni do miejsca budowy wykonuje się za pomocą samochodów-wywrotek, betoniarek samochodowych i specjalnych samochodów do przewozu gotowej masy betonowej. Betoniarki samochodowe stosuje się do przewozu masy betonowej na dalsze odległości. Przy transporcie masy betonowej, szczególnie wywrotkami, na- leży zwracać uwagę na to, żeby masa nie rozsegregowywała się w czasie transportu, co ujawnia się oddzielaniem części grubszych masy betonowej .Jeśli masa rozsegregowuje się, należy poprawić skład masy w kierunku zwiększenia zawartości części drobnych i cementu, a co za tym idzie i wody. Rozściełanie masy betonowej Rozściełanie masy betonowej przy wykonywaniu podbudów odbywa .się ręcznie, jeśli pracuje się bez wykańczarek posuwających się po prowadnicach. Ręczne rozściełanie masy betonowej polega na rozgarnięciu łopatami i grabiami nagromadzonej w miejscach wyładunku masy betonowej. Samochód samowyładowczy lub betoniarka samochodowa wyładowuje masę wprost w koryto drogi. Jeśli podłoże drogowe. jest do brze zagęszczone i stateczne, co w zasadzie powinno mieć zawsze miejsce, samochody wjeżdżają w koryto drogi. Jeśli podłoże jest niestateczne, na przykład w przypadku piasków równouziarnionych, drogę dojazdową urządza się na poboczu. Masę betonową wyładowuje się wtedy z wywrotki za pomocą specjalnego leja i rynny rozładunkowej skierowanej z pobocza w koryto drogi lub za. pomocą samochodów bocznozsypnych. Ręczne rozściełanie betonu ma. wiele wad: pochłania dużo robocizny, powstają zanieczyszczenia masy betonowej, rozsegregowanie składników na skutek wygrabiania części grubszych, powstaje- częściowo nierównomierne zagęszczenie masy betonowe przez chodzących po niej robotników. Dlatego rozściełanie. ręczne zanika już na korzyść rozściełania mechanicznego. [przypisy: dzienniczek głodu alkoholowego, dentysta mokotów, drzwi zewnętrzne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe dentysta mokotów dzienniczek głodu alkoholowego