Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych przy temperaturze minus 100e wynoszą dla warstw wysoce rozciągliwych o jednolitej strukturze około 2 mm, dla mniej rozciągliwych warstw – około 1,5 mm, a dla słabo rozciągliwych – około 1. e. Zależność długości płyt betonowych podbudowy od rozciągliwości mas bitumicznych Największe zmiany długości płyt betonowych występują od zmiennych temperatur w różnych porach roku, przy czym jako temperaturę odniesienia przyjmuje się temperaturę betonu przy jego układaniu. Na przykład, przy temperaturze układania betonu 20oe płyta betonowa o długości 10 m i współczynniku rozszerzalności betonu 10.10-6 w zimie przy 1oe skurczy się o 3 mm. Warstwa bitumiczna przeto musiałaby dla wyrównania tego ruchu płyty betonowej oraz dla uniknięcia pęknięcia nad szczeliną dylatacyjną przy temperaturze -10oe rozciągnąć się również o 3 mm. Ponieważ nie ma tak rozciągliwych mas bitumicznych, zachodzi konieczność zmniejszenia długości płyt betonowych odpowiednio do rozszerzalności mas bitumicznych. Długości płyt betonowych muszą być dostosowane do pokrywającej je warstwy bitumicznej. Jeśli płyta betonowa jest zbyt długa, to albo powstaną pęknięcia podbudowy betonowej, a nad nimi pęknięcia w warstwie bitumicznej, albo ruchy płyty będą tak duże, że powstaną pęknięcia warstwy bitumicznej nad szczelinami dylatacyjnymi. Na podstawie teoretycznych obliczeń rozszerzalności betonu i rozciągliwości mas bitumicznych wyliczono teoretyczne długości płyt beto- nowych podbudowy i zestawiono je w tablicy 38. Oprócz teoretycznie obliczonych długości podane zostały nieco krótsze, zalecane długości. Długości te zawierają przyjęty stopień bezpieczeństwa. Można wyprowadzić następujące wnioski: a) długości płyt betonowych można przyjmować w granicach od 2,50 do 20,0 m; b) długości płyt podbudowy z betonu cementowego mogą być tym większe, im większa jest rozciągliwość przykrywającej je warstwy bitumicznej, im niższa jest temperatura układania betonu i im niższy jest jego współczynnik rozszerzalności; c) duże znaczenie ma skład petrograficzny kruszywa użytego do betonu, gdyż wpływa on dość decydująco na wartości współczynników rozszerzalności betonu; d) na drodze odpowiedniego doboru warstw bitumicznych o dużej rozciągliwości, odpowiedniego składu betonu o małej rozszerzalności i odpowiedniego wyboru pory roku do robót można dojść do stosunkowo długich płyt betonowych podbudowy. Zmniejszenie liczby szczelin poprzecznych i jednoczesna możliwość rezygnacji ze szczelin podłużnych upraszcza bardzo wykonawstwo robót i zmniejsza koszty. f. Konstrukcja szczelin w podbudowie betonowej Techniczne rozwiązanie konstrukcji szczelin powinno być takie, żeby duże zagęszczenie szczelin nie wywoływało żadnych ujemnych skutków, zwłaszcza możliwości wzajemnego przesuwania się krawędzi płyt w kie- runku pionowym. [przypisy: dzienniczek głodu alkoholowego, dentysta mokotów, drzwi zewnętrzne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe dentysta mokotów dzienniczek głodu alkoholowego