Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Wykańczarki lekkich typów

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Do podbudowy stosuje się wykańczarki lekkich typów, które mogą posuwać się po prowadnicach ułożonych bezpośrednio na gruncie, a nie na ławach betonowych, jak to praktykuje się przy nawierzchniach betonowych. Tory kierujące z blachy z szeroką stopą i z szyny układa się wprost na gruncie. Stopa prowadnicy w tym przypadku nie powinna być większa od 20 cm. Prowadnicę przymocowuje się 9.0 podłoża za pomocą szpilek stalowych długości co najmniej 45 cm. Podłoże pod prowadnice powinno być ubite za pomocą ubijaków ręcznych lub mechanicznych i wyrównane do profilu projektowanego nawierzchni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozściełacze

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Najbardziej dogodny w użyciu, a zarazem bardzo prosty w konstrukcji, jest wózek rozdzielczy do mechanicznego rozściełania masy betonowej. Rozściełacze mogą mieć napęd mechaniczny lub ręczny, zarówno do jazdy maszyny, jak i do poruszania- się wózka rozdzielczego. Wózek rozdzielczy układa masę betonową w poprzek jezdni, poruszając się od jednej do drugiej szyny teru kierującego. Wózek rozdzielczy napełnia się , masą betonową bezpośrednio ze środków transportowych. Oprócz typowych mechanicznych rozdzielaczy masy betonowej używa się rozdziela- czy wbudowanych do wykańczarek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Masy betonowe o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Do podbudowy stosuje się masy betonowe o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej (konsystencja wilgotnej ziemi); ilość wody powinna jednak być taka, żeby po silnym ubiciu powierzchnia betonu miała lekki połysk. Konsystencja betonu powinna być dostosowana do rodzaju sprzętu zagęszczającego. Przy sprzęcie mechanicznym (wibratory) konsystencja powinna być wilgotna, przy ręcznym – gęstoplastyczna. Należy dążyć do utrzymania możliwie niskich wilgotności betonu, gdyż przy niskim stosunku wodnocementowym (wc) otrzymuje się lepszą wytrzymałość betonu, oczywiście przy dobrym jego zagęszczeniu. Ilość wody musi jednak być wystarczająca dla zapewnienia masie betonowej dobrej urabialności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wykonanie podbudowy betonowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Do udanych konstrukcji, jakie stosuje się w ostatnich latach, można zaliczyć następujące . Szczelina z wkładką z falistej płyty eternitowej spełnia warunek dyblowania płyt betonowych, ma jednak tę ujemną cechę, że tylko około 13 pola przekroju bierze udział w przekazywaniu sił poprzecznych. W razie pęknięcia w osłabionym przekroju, płyty uzyskują swobodę ruchów pionowych. Oprócz tego ujemną stroną tego systemu. wkładek jest konieczność utrzymywania wkładki w położeniu pionowym za .pomocą szpil, które przeszkadzają przy mechanicznym wbudowywaniu masy betonowej i niszczą beton przy ich usuwaniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »