Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

PODBUDOWY Z BETONOWYCH PLYT PREFABRYKOWANYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Wadą podbudów betonowych jest to, że wymagają one dłuższego czasu na stwardnienie masy, przez co wydłużają bardzo proces technologiczny. Dla zachowania zalet podbudowy betonowej z jednoczesnym uniknięciem jej wad, próbuje się wykonywanie podbudowy z prefabrykowanych płyt betonowych. Po takiej podbudowie można od razu puścić ruch i układać na niej bitumiczną warstwę jezdną. Układanie takiej podbudowy jest niezależne od pogody, czego nie da się powiedzieć o podbudowie betonowej masywnej. W NRF stosuje się dwojakiego rodzaju konstrukcje nawierzchni na podbudowie z płyt betonowych zbrojonych. W pierwszym przypadku płyty betonowe układa się na warstwie żwiru lub pospółki. Na płytach układa się bitumiczną warstwę jezdną. W drugim przypadku płyty betonowe układa się wprost na podłożu gruntowym, nawet wysadzinowym. W tym przypadku na płytach układa się warstwę tłucznia wibrowanego żwiru lub pospółki i dopiero na tej warstwie układa się warstwę jezdną. Płyty betonowe zastępują w tym przypadku warstwę odcinającą, która chroni podbudowę przed przenikaniem w nią cząstek gruntu podłoża; płyty betonowe umożliwiają ruch pojazdów po świeżo wykonanym korycie. Płyty mają wymiary 2,0 X 2,20 m lub 2,0 X 2,22 m. Grubość płyt waha się około 10 cm. Płyty wykształtowuje się na pióro i wpust, albo tylko na wpust. Płyty są zbrojone siatką sta- lawą o ciężarze 1,5 kGm2. Do wyrobu płyt używa się betonu marki 300-600. Płyty układa się na wyrównanym podłożu. Jeśli podłoże składa się z gruntów gruboziarnistych, pod płyty daje się- podsypkę piaskową warstwą grubości około 3 cm. Do układania płyt służy żuraw samochodowy, o nośności około 2 T. Do podnoszenia płyty służą cztery lub trzy zabetonowane w niej haki stalowe. W przypadku płyt z piórami I i wpustami szczeliny pomiędzy płytami wypełnia się masą bitumiczną, natomiast w przypadku płyt tylko z wpustami – betonem. Płyty czasem zawibrowuje się płytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi. Przy tej metodzie wykonywania podbudowy z płyt osiąga się wydajności. i około 100 metrów bieżących podbudowy. Płyty wytwarza się zazwyczaj w centralnych wytwórniach. Jeśli jednak transport jest daleki, buduje się w pobliżu budowy wytwórnie polowe, odpowiednio zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Do przewozu płyt używa się samochodów skrzyniowych o otwieranych ściankach. Płyty mogą być podnoszone i transportowane kiedy beton płyt osiągnął co najmniej 60% planowanej wytrzymałości. Przy układaniu płyt beton powinien mieć pełną planowaną wytrzymałość. Podbudowa z płyt prefabrykowanych, ułożonych bezpośrednio pod bitumiczną warstwę jezdną, powinna wykazywać, taką równość, aby prześwity pod 4-inetrową łatą nie były większe od 3 mm. Różnice wysokości płyt przy szczelinach nie powinny być większe od 2 mm, Przy dużym usprzętowieniu jednostek drogowych, prefabrykacja płyt betonowych może. znaleźć zastosowanie, między innymi, jako jedna z form zatrudniania załogi w martwym sezonie robót. W sezonie robót płyty będą wykorzystane do wykonania podbudowy. [patrz też: laserowa korekcja wzroku po zabiegu, klinika ortopedyczna warszawa, półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: klinika ortopedyczna warszawa laserowa korekcja wzroku po zabiegu półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia