Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Charakterystyczna cecha wapienia lakowego jest jego porowatosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Charakterystyczną cechą wapienia łąkowego jest jego porowatość i zdolność pochłaniania większej ilości wody. W Polsce występują na Pomorzu nieduże pokłady tego surowca. Przy ocenie przydatności wapieni do produkcji cementu bierze się pod uwagę jego własności fizyczno-mechaniczne i chemiczne. Najważniejszą cechą fizyczno-mechaniczną, decydującą, czy damy wapień może być użyty do produkcji cementu, jest jego twardość. Na ogół twardość wapnia waha się w granicach 1,5–; -3,0 według skali Mohsa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Charakterystyczna cecha wapienia lakowego jest jego porowatosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Domieszka gliny w wapieniu nie jest szkodliwa pod warunkiem, że i glina ta pod względem własności chemicznych nadaje się do produkcji cementu. Piasek kwarcowy jest domieszką w wapieniu raczej niepożądaną. Większe jego ilości mogą wpłynąć na zwiększenie modułu krzemianowego mieszaniny surowej ponad dopuszczalne granice, więc jego zawartość musi być dla danego zestawu surowców ustalona na podstawie obliczeń. Piasek występujący w złożu w postaci grubszych warstw lub lejów może być w czasie wydobywania wapienia usuwany, jeżeli jest jednak rozproszony w wapieniu, usuwanie go z pokładu nie jest możliwe. Czasem krzemionka rozłożona jest w złożu nierównomiernie w postaci buł i otoczaków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Charakterystyczna cecha wapienia lakowego jest jego porowatosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Dla przemysłu cementowego nadają się stosunkowo niezbyt twarda wapienie z okresu triasowego i jurajskiego. Bogate złoża takich wapieni występują w wielu miejscowościach między innymi w okolicy Chrzanowa, Będzina, Zawiercia i Radomia. Tam też powstał szereg fabryk wykorzystujących te wapienie jako surowiec do produkcji cementu. Pewną odmianą wapienia jest kreda, również skała osadowa pochodząca z okresu kredowego. Pod względem chemicznym nie różni się ona od wapieni, jest natomiast od nich mniej twarda i mniej spoista. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Charakterystyczna cecha wapienia lakowego jest jego porowatosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Działanie odpowietrzników automatycznych oparte jest na zamykaniu otworu odpowietrzającego unoszonym do góry pływakiem. Gdy zbiorą się gazy, pływak opada i następuje odpowietrzenie, po czym otwór jest ponownie automatycznie zamykany. Odpowietrzniki podobnie jak zasuwy umieszcza się zazwyczaj w studzienkach, względnie, przy większej ilości zasuw i jednym odpowietrzniku, w komorach prostokątnych wykonanych z cegły i zaopatrzonych we właz. Zawory ciśnieniowe do przepuszczania określonej objętości wody są stosowane jako automatycznie zamykające się kurki czerpalne do studzienek ulicznych -lub przy zbiorniczkach ustępowych. Spłukiwacz ustępowy polskiej konstrukcji do spłukiwania misek; klozetowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »