Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Posts Tagged ‘sandoz produkty’

Określanie grubości podbudowy z chudego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Projektowanie nawierzchni na podbudowie z chudego betonu napo- tyka pewne trudności z punktu widzenia teoretycznego, gdyż nawierzchnie te trudno zaliczyć do nawierzchni podatnych czy też sztywnych. W Wielkiej Brytanii projektowanie nawierzchni na podbudowie z chudego betonu oparto na metodzie CBR stosowanej do nawierzchni podatnych. W wyniku badań nośności tych podbudów uznano jednak, że można całkowitą grubość nawierzchni określoną metodą CBR zmniejszyć o 30010 przy zastosowaniu podbudowy z chudego betonu. Na podłożu z gruntów spoistych układa się warstwę 25 cm z pospółki, na niej warstwę podbudowy z chudego betonu grubości 20 cm i wreszcie bitumiczną warstwę jezdną grubości 10 cm, składającą się z warstwy- wiążącej ze żwiru otaczanego. asfaltem i z warstwy ścieralnej asfalto- betonowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sandoz produkty’

Określanie grubości podbudowy z chudego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Pielęgnacja podbudowy betonowej może być przeprowadzona w dwojaki sposób: przez utrzymywanie podbudowy w stanie wilgotnym lub przez zaimpregnowanie jej nieprzepuszczalną powłoką. Obydwa sposoby mają na celu chronienie betonu przed utratą wody (przed parowaniem). Wytrzymałość betonu w dużym stopniu zależy od starannego chronienia betonu przed utratą wody. Brak dostatecznej ilości wilgoci powoduje z jednej strony skurcz betonu, z drugiej – uniemożliwia normalny prze- bieg procesów chemicznych w czasie twardnienia betonu. Przy pierwszym sposobie pielęgnacji po 10 godzinach od momentu zakończenia zagęszczania betonu należy go przykryć warstwą piasku, grubości 3-7-5 cm; piasek należy polewać wodą w ciągu 10-14 dni tak, żeby był stale wilgotny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sandoz produkty’

Określanie grubości podbudowy z chudego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Zawartość cementu nie wpływa znacznie na optymalną zawartość wody i przy tym samym kruszywie wilgotność optymalna jest prawie taka sama . Wytrzymałość chudego betonu Nie normuje się dotychczas ściśle wytrzymałości chudego betonu. Dobre wyniki osiągnięto przy wytrzymałości próbek na ściskanie 70- 150 kGcm2; odpowiednio wytrzymałość na zginanie wynosiła po 28 dniach 7 do 17 kGcm2. W Wielkiej Brytanii uważa się, że wytrzymałość próbek po 28, dniach powinna być w granicach 50-140 kGcmz. Trwałość chudego betonu wyznacza się przez porównanie wytrzymałości próbek moczonych w wodzie z wytrzymałością próbek przechowywanych normalnie w stanie wilgotnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sandoz produkty’

Określanie grubości podbudowy z chudego betonu

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Tlenki żelazawe nadają wyrobom odcień zielonkawy. Mieszanina tlenków żelazowego i żelazawego nadaje wyrobom różne zabarwienie – od żółtego do czarnego. Chcąc uzyskać równy kolor jaskrawoczerwony należy stworzyć warunki niezbędne dla utleniającego procesu wypalania. Wszystkie substancje organiczne i lotne (8, CO2 i inne) muszą być przy tym usunięte i dlatego wypalanie takich glin powinno odbywać się powoli. Tlenek waniowy (CaO). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries