Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Posts Tagged ‘wypełnienie zęba włóknem szklanym’

Cement Keenea

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Cement Keenea. Biały marmurowy cement ałunowo-glinowy jest najczęściej stosowany do robót wykończeniowych. Jest kilka sposobów wytwarzania tego cementu. Najczęściej stosowana metoda produkcji cementu Keenea polega na tym, że czysty kamień gipsowy wwala się mniej więcej w temperaturze 800°C. Po wypaleniu otrzymany bezwodny siarczan wapniowy poddaje się działaniu procentowego roztworu ałunu glinowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wypełnienie zęba włóknem szklanym’

Cement Keenea

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Cement Parian. Cement ten odróżnia się od cementu Keenea tym, że zamiast ałunu glinowego stosuje się jako katalizator roztwór boraksu: nasycanie wypalonego gipsu odbywa się podobnie jak nasycanie cementu K e e n e a. Jest jeszcze cały szereg odmian cementów podobnych do cementu Keenea i cementu Parian, różniących się od nich rodzajem związków chemicznych, którymi nasyca się gips przed drugim wypalaniem. Oba wymienione rodzaje cementów stosuje się do wykończeniowych robót architektoniczno-dekoracyjnych, co z reguły wymaga specjalnie białej faktury wykończeniowej. Dlatego warunki techniczne przewidują następujące wymagania, którym powinien odpowiadać wykończeniowy cement gipsowy: a) współczynnik odbicia światła (stopień białości) określony z GOST 1125-41 Skala białego koloru – powinien być nie mniejszy niż 90%; b) ziarnistość przemiału powinna być taka, żeby pozostałość na sicie nr 200 (900 oczek/cm+) nie była większa niż 2%; c) początek wiązania nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 1 godziny od chwili zarobienia, a koniec nie później niż po 12 godzinach d) wytrzymałość próbki na rozrywanie po 7 dniach powinna być nie mniejsza niż 30 kG/icm2 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wypełnienie zęba włóknem szklanym’

Cement Keenea

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Inne cementy gipsowe. Oprócz opisanych powyżej gatunków cementów gipsowych jest jeszcze cały szereg odmian spoiw gipsowych o mniejszym znaczeniu, z których na uwagę zasługują: biały cement Tjmogiejewa (składa się on z gipsu budowlanego i mieszaniny ), cement htomarht (wyrabiany z gipsu budowlanego w połączeniu z roztworem boraksu i kleju z dodaniem pewnych barwników), cement tripolit (mieszanina gipsu budowlanego z wypalonym dolomitem], cement Skaliola [mieszanina martwo palonego gipsu z niewypalonym gipsem rozrobionym wodą klejową). . Po omówieniu grupy spoiw gipsowych wysokopalonych należy zwrócić specjalną uwagę na cement anhydrytowy i estrich-gips. Zastosowanie tego rodzaju spoiw na posadzki mieszkaniowe umożliwia zaoszczędzenie poważnych ilości deficytowego drewna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wypełnienie zęba włóknem szklanym’

Cement Keenea

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

. Cement gipsowy. Spoiwo gipsowe otrzymywane przez bardzo drobne zmielenie naturalnego dwuwodnego gipsu łącznie z odpowiednimi katalizatorami nazywa się cementem gipsowym. Uczony radziecki P. O. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries