Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Wpływ bitumicznej warstwy jezdnej na podbudowę betonową

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Scisłe połączenie ze sobą warstwy jezdnej i podbudowy jest nieodzownym warunkiem należytego współdziałania ze sobą obu tych elementów konstrukcji drogowej; ścisłe połączenie wywołuje w konsekwencji oddziaływanie podbudowy na warstwę jezdną i warstwy jezdnej na podbudowę. Ten wzajemny wpływ musi być uwzględniony przy projektowaniu i wykonywaniu bitumicznych warstw jezdnych na pod- budowie z betonu cementowego tym bardziej, że współpracujące ze sobą części konstrukcji nawierzchni charakteryzują się tak różnymi właściwościami fizycznymi, wytrzymałościowymi i sprężystymi. Bitumiczna warstwa jezdna, dzięki, swym właściwościom sprężystym i, do pewnego stopnia, plastycznym, amortyzuje dynamiczne uderzenia wywoływane ruchomymi obciążeniami, a co za tym idzie, zmniejsza powstające drgania. Ale może najważniejsze jest łagodzenie różnic temperatury górnej i dolnej części warstwy podbudowy betonowej. W nawierzchni betonowej, narażonej na bezpośrednie wpływy atmosferyczne, różnica temperatur dochodzi do 20oe, -CI wywołane tym na- prężenia rozciągające do40 kGcm2. Natomiast w podbudowie betonowej, przy grubości bitumicznej warstwy jezdnej 5 cm, różnica temperatur wynosi najwyżej 5°, a największe naprężenia rozciągające tym wywołane tylko 15 kGcm2. Dobowe wahania temperatur dochodzą w nawierzchni betonowej do l?°e, a w podbudowie tylko do TC. Zmiany długości płyt betonowych, odpowiadające tym wahaniom temperatur, są niewielkie i nie mają wyraźnego wpływu na współdziałanie podbudowy z nawierzchnią. Istotny wpływ mają natomiast roczne wahania temperatury. Beton i masa bitumiczna wskutek różnic wielkości współczynników rozszerzalności różnie reagują na zmiany temperatury. Współczynnik rozszerzalności betonu, w granicach temperatur od -20oe do + 300e występujących w klimacie środkowoeuropejskim, praktycznie biorąc, jest stały i zależy od rodzaju kruszywa oraz składu betonu. Dla kruszywa kwarcytowego jego wartość jest największa, a dla wapiennego najmniejsza, Natomiast współczynnik rozszerzalności mas bitumicznych jest wyraźnie funkcją temperatury i swoje maksimum osiąga w granicach od 0 do 100. Jak z powyższego wynika, nawierzchnia bitumiczna oddziaływuje pod każdym względem dodatnio na beton podbudowy, Wymagania techniczne stawiane podbudowie mogą być w tej sytuacji łagodniejsze niż wymagania stawiane nawierzchni betonowej. [patrz też: narzędzia endodontyczne opis, rezonans magnetyczny warszawa, kurs psychoterapii lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kurs psychoterapii lublin narzędzia endodontyczne opis rezonans magnetyczny warszawa