Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Jako kierunki technologii Wykonania podbudowy nowoczesnych na-: wierzchni można określić, na podstawie dotychczasowych naszych doświadczeń i kierunków rozwoju za granicą: a) maksymalne wykorzystanie materiałów miejscowych, b) coraz szersze stosowanie środków chemicznych, c) pełna mechanizacja robót. Wykorzystanie materiałów miejscowych idzie ściśle w parze z szerokim stosowaniem środków chemicznych (tzw. chemizacją) w budownictwie drogowym. Nowoczesna technika stara się wykorzystać wszystkie materiały miejscowe do budowy, po zastosowaniu odpowiedniej obróbki środkami chemicznymi. Oczywiście, nowoczesna technika stara się wykorzystać najpierw grunty, które stanowią największe zasoby materiałów miejscowych. Grunty potraktowane odpowiednimi środkami chemicznymi zmieniają swe właściwości fizyko-chemiczne w kierunku większej stateczności i odporności na działanie wody. Taką obróbkę wykonuje się zwykle na miejscu, na drodze, co wiąże się z niskimi kosztami i dużą wydajnością robót. Należy więc dalej rozwijać wszelkie formy ulepszania i stabilizacji gruntów, gdyż jest to najtańszy i najszybszy sposób pozyskiwania materiałów miejscowych do budowy nawierzchni drogowych. Jeśli chodzi o użycie środków chemicznych, to tu można oczekiwać dalszego rozwoju. Obok podstawowego środka, jakim jest i pewnie pozostanie cement portlandzki, mogą być wykorzystywane z po- wodzeniem cementy hutnicze, a nawet – wydaje się – murarskie. Można oczekiwać, że ulepszanie i stabilizacja gruntów wapnem będzie rozszerzała się coraz dalej i ze względu na wygodę pracy raczej wapno hydratyzowane znajdzie szersze zastosowanie niż wapno palone mielone, które jest szkodliwe dla zdrowia robotników, Będzie się rozszerzać stosowanie popiołów lotnych do stabilizacji gruntów. Popioły z węgla kamiennego mogą być używane jako wypełniacz do gruntów, w których brak jest części drobnych; popioły te używane razem z cementem lub wapnem ujawniają swe siły wiążące, własności pucolanowe i zastępują cement lub wapno. Natomiast popioły lotne. z węgla brunatnego zawierające duże ilości wapnia, mogą być używane samodzielnie do stabilizacji gruntów spoistych. Użycie tych popiołów lotnych będzie wzrastać ze względu na ich obfitość przy uruchamianych dużych elektrowniach opartych na węglu brunatnym. Obok tych spoiw hydraulicznych coraz szersze zastosowanie do stabilizacji gruntów znajdą lepiszcza bitumiczne. Ich szersze zastosowanie było umożliwione szczupłą ilością tych lepiszcz na rynku. Z chwilą uruchomienia nowych rafinerii ropy w Czechowicach i w Płocku powinno być pod dostatkiem asfaltów. Ale asfalty twarde nie nadają się do stabilizacji. Trzeba będzie uruchomić produkcję asfaltów upłynnionych i emulsji asfaltowych. Lepiszcza te pozwalają się stosunkowo łatwo zmieszać z gruntem na zimno. Do stabilizacji gruntów mogą być również użyte z powodzeniem smoły różnych lepkości. Obok tych znanych już u nas środków chemicznych, do stabilizacji gruntów mogą być użyte inne środki chemiczne, które znalazły już większe lub mniejsze zastosowanie za granicą. Silne właściwości pucolanowe ujawnia żużel granulowany, który wyrabia się z lawy do produkcji cementu. Żużel granulowany zmieszany z wapnem ma duże własności wiążące. W Stanach Zjednoczonych AP używa się do stabilizacji gruntów mieszanek wapna, popiołów lotnych i żużla granulowanego; mieszanki te nazywa się Poz-O-Pac. Ostatnio pojawiły się nowe środki chemiczne do stabilizacji gruntów. Do nich w pierwszym rzędzie należą środki powierzchniowo czynne. Produkty te nie działają bezpośrednio (nie łączą ziarn jak cement lub bitum) ale pośrednio. Mianowicie, wspomagają one i ochraniają siły adhezji błonek wodnych, i siły kohezji cząstek ilastych gruntu. Niewielki dodatek tych produktów (w ilości 0,1 do 10) zapewnia stateczność gruntu. Produkty te można podzielić z grubsza na dwie grupy: produkty kohezyjne, jak ligno-siarczany, i produkty hydrofobowe, jak ciężkie aminy. Największe osiągnięcia w dziedzinie stosowania tych produktów mają – wydaje się – Francuzi, którzy na Saharze ustabilizowali za pomocą tych produktów ponad 1 milion m2 w ciągu 18 miesięcy. Na podbudowie z po- ski gliniastej ustabilizowanej tymi produktami ułożono asfalt pia- skowy. [podobne: dzienniczek głodu alkoholowego, dentysta mokotów, drzwi zewnętrzne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe dentysta mokotów dzienniczek głodu alkoholowego