Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Mineraly ilaste

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Według Tokarskiego minerały ilaste dzieli się na 4 podstawowe grupy: I grupę I – kaolinitu, do której zalicza się kaolinit, dykit, nakryt, anoksyt, haloizyt -i alofany; II – montmorylonitu, do której zalicza się montmorylonit, nontronit, bajdelit, pyrofilit, talk i saponit; III – łyszczyków, do których zalicza się muskowit, serycyt, łyszczyk uwodniony i illit; IV – glinową, do której zalicza się gębsyt i diaspor. Według PN-54/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja – podział glin odpowiednio do ich uziarnienia oparty jest na procentowej zawartości poszczególnych frakcji ziaren. W celu ułatwienia określania nazwy gruntów według ich uziarnienia można korzystać z trójkąta Fereta. Proces kaolinizacji (otrzymywanie kaolinitu z ortoklazu) prze- biega według następującego równania: K20 + Al203 + 6Si02 + CO2 + 2H20 =  Al203 + 2Si02 + 2HzO + KZC03 + 4SiOz Tworzący się wodorotlenek krzemowo-glinowy – kaolinit (Alz0a – 2Si02 – 2H20) – zawiera domieszki innych materiałów – pozostałość skały macierzystej, a także domieszki przyłączone w czasie przenoszenia. Do takich domieszek należą kwarc, skaleń, mika, kalcyt, gips, piryt i inne, jak również substancje organiczne. Gdyby skała zawierała wyłącznie skaleń, wówczas produktem rozkładu byłaby chemicznie czysta glina A120a – 2Si02 – 2H20 – minerał o barwie białej, tzw. kaolinit. W rzeczywistości gliny są mieszaninami różnych minerałów ilastych, ziaren kwarcu, miki, ziaren nierozłożonego skalenia. związków żelaza, cząstek wapieni, gipsu, ciał organicznych itp. Bardzo drobne cząstki kaolinitu o średnicy poniżej 0,002 mm oraz równie drobne cząstki innych podobnych składników, które w nomenklaturze granulometrycznej gruntów określone są jako cząstki ilaste, decydują o podstawowej właściwości iłów i glin, tzw. plastyczności (przyp. tłum.). Gliny, które pozostały na miejscu ich powstania, nazwano pierwotnymi lub eluwialnymi. Zawierają one głównie domieszki skały macierzystej, która uległa rozpadowi. Gliny przeniesione w różny sposób na inne miejsca nazwano glinami wtórnymi (aluwialnymi) lub osadowymi. [przypisy: zdjecie zeba, test adhd, skierowanie na leczenie odwykowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: skierowanie na leczenie odwykowe test adhd zdjecie zeba