Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Zawartość cementu

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Zawartość cementu nie wpływa znacznie na optymalną zawartość wody i przy tym samym kruszywie wilgotność optymalna jest prawie taka sama . Wytrzymałość chudego betonu Nie normuje się dotychczas ściśle wytrzymałości chudego betonu. Dobre wyniki osiągnięto przy wytrzymałości próbek na ściskanie 70- 150 kGcm2; odpowiednio wytrzymałość na zginanie wynosiła po 28 dniach 7 do 17 kGcm2. W Wielkiej Brytanii uważa się, że wytrzymałość próbek po 28, dniach powinna być w granicach 50-140 kGcmz. Trwałość chudego betonu wyznacza się przez porównanie wytrzymałości próbek moczonych w wodzie z wytrzymałością próbek przechowywanych normalnie w stanie wilgotnym. Próbki pierwsze przechowuje się przez pierwsze 7 dni w stanie wilgotnym, przez następne 7 dni całkowicie zanurzone w wodzie. Próbki drugie przechowuje się normalnie w sianie wilgotnym przez 14 dni. Wytrzymałość próbek moczonych nie powinna być mniejsza od 800 wytrzymałości próbek przechowywanych normalnie. Ustalono zależność zagęszczenia chudego betonu i wytrzymałości na ściskanie. e. Wytwarzanie i układanie chudego betonu Do wytwarzania chudego betonu stosuje się zwykłe betoniarki, usta- wiane zazwyczaj przy drodze albo w żwirowniach. niedaleko od drogi- Pożądane jest stosowanie betoniarek takich wydajności. żeby osiągnąć około 15 m3 masy betonowej na godzinę; można wówczas zapewnić racjonalne wykorzystanie robotników i sprzętu do zagęszczania. Jeśli do układania stosuje się rozściełacze mechaniczne, wydajności betoniarek muszą być większe i powinny osiągać 500-600 ton na 8 godzin. Z transportem chudego betonu nie ma specjalnych kłopotów, gdyż masę betonową można przewozić na duże odległości (do 20 km) bez niebezpieczeństwa rozsegregowywania się. Przy mniejszych ilościach (20 m betonu na godzinę) wystarczy 6 robotników do układania masy betonowej. Przy większych ilościach stosuje się wykańczarki do betonów lub rozściełacze do mas bitumicznych. Do rozściełania można także użyć spycharek lub równiarek. Użycie prowadnic jest wskazane ale niekonieczne, gdyż można zagęszczać podbudowę i bez prowadnic. W Wielkiej Brytanii do zagęszczania chudego betonu stosuje się 8-tono- we walce statyczne albo odpowiednie walce wibracyjne. Grubość zagęszczanych warstw wynosi normalnie do 15 cm, ale przy użyciu walców wibracyjnych można zagęszczać warstwy chudego betonu do 25 cm. Zagęszczanie powinno być zakończone w ciągu dwóch godzin od czasu wymieszania składników. Im kruszywo jest drobniejsze, tym większą uwagę trzeba zwracać na szybkie zakończenie zagęszczania, gdyż inaczej mogą powstać poważne straty w wytrzymałości betonu. [patrz też: medycyna paliatywna czasopismo, sandoz produkty, odbudowa zęba cena ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: medycyna paliatywna czasopismo odbudowa zęba cena sandoz produkty